வாழ்க்கையின் சௌகரியங்களுக்குத் தன்னை வளைத்துக் கொள்ளாமல் நம்முடைய அசௌகரியங்களுக்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கையை வளைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 


- நா. பார்த்தசாரதி (நெற்றிக்கண்)

0 comments:

Post a Comment