ஏழைகளும், மத்தியத்தர குடும்பத்தினரும்தான் பிரதிபலன் பாராமல் அன்புக்காகவும் உபசாரத்துக்காகவும் மனிதர்களைப் போற்றவும், விருந்து வைக்கவும், புகழவும் செய்கிறார்கள்.


- நா. பார்த்தசாரதி (நெற்றிக்கண்)

0 comments:

Post a Comment