பொது சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் விலையுயர்ந்த வெகுமதிகளை ஏற்றுக் கொள்ளவே கூடாது.


- ஜெயகாந்தன் (இமயத்துக்கு அப்பால்) 

0 comments:

Post a Comment