அறிவாளி அறிந்து கொள்வதற்காகவும் அறிவற்றவன் அலட்டி கொள்வதற்காகவும் பயில்கிறான்.


- ஜெயகாந்தன் (இமயத்துக்கு அப்பால்) 

0 comments:

Post a Comment