நம்மை தொடர்ந்து யோக்கியர்களாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், நாம் அயோக்கியர்களை விரோதித்து கொள்வதை தவிர்க்கவே முடியாது - கூடாது.

- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

0 comments:

Post a Comment