தேடுங்கள் ! எப்போதும் தேடிக்கொண்டே இருங்கள்.


- ஜெயகாந்தன் (இமயத்துக்கு அப்பால்) 

0 comments:

Post a Comment