உலகத்தை ஏமாற்றுவதை விட கேவலமான் காரியம் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக் கொள்வதுதான்.


- நா. பார்த்தசாரதி (நெற்றிக்கண்)

0 comments:

Post a Comment