ஒரு வசதி இல்லாமல் போவதை விட, அந்த வசதி கிடைக்காமல் ஏமாற்றப் படுவது மோசமானது. அடக்குமுறையின் அடையாளம் ஏமாற்றுவது என்றால், அடிமைத்தனத்தின் முதல் அடையாளம் ஏமாறுவதுதான். 


- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

0 comments:

Post a Comment