இங்கு எதுவும் படிக்காத பாமரர்களை ஒன்று சேர்ப்பது கூட சுலபம். நன்கு படித்தவர்களையும், அரை குறையாய் படித்தவர்களையும் ஒன்று சேர்ப்பது தான் இந்நாட்டில் மிகவும் சிரமமான காரியம்.


- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

1 comments:

Dimelo said...

padichavanga romba yosikirenu kolambi thaan poranga.. :) Unmai :)

RaaM

Post a Comment