சாதுரியமான குறுக்கு வழியில் வெற்றி பெறுவதை விட நிதாமான அறவழியில் வெற்றி பெறுவது சிறந்தது.

- நா. பார்த்தசாரதி (சிந்தனை மேடை)

0 comments:

Post a Comment