அற்ப மனிதர்களுடன் பேச்சுச் சல்லாபம் வைத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும் மௌன விரதம் மேலானது. 


- வ.ரா (மகாகவி பாரதி)

0 comments:

Post a Comment