எவன் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா இருக்கிறானோ அவனே தீமை செய்கிறான்.


- ஜெயகாந்தான் (இமயத்துக்கு அப்பால்)

1 comments:

Dimelo said...

Unmai machi..! Nallavangura perula neraiya vetti pasanga ponnunga oorukkula alaiyuranga..!

Post a Comment